MVO alliantie Noord Nederland

Wie zijn we en wat doen we?

MVO gids.nl is ontwikkeld door de MVO alliantie Noord Nederland, een samenwerking van bedrijven en organisaties (publiek en privaat) in de drie Noordelijke provincies.

De MVO alliantie is eind 2015 opgericht om in Noord Nederland bewustwording en actief handelen rond sociaal en duurzaam ondernemen te bevorderen en te versnellen.

MVO Alliantie

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (en werken)

Wat bedoelen we daarmee?

People-Planet-Profit

Bij MVO gaat het om zowel sociaal als duurzaam ondernemen met ‘impact’: winst/effect voor het eigen bedrijf, maar ook voor de samenleving.

Think global – act local!

MVO gaat over het hele brede spectrum van alles wat we op aarde als mensen moeten doen om onze planeet ook in de toekomst voor iedereen leefbaar te houden. Maar we koppelen dat direct aan de mogelijkheden van het eigen handelen: kijk wat je in de praktijk vanuit je eigen werkzaamheden (als bedrijf of organisatie) hieraan kunt bijdragen. Die verbinding laten we zien in de MVO gids, waar de wereld-duurzaamheidsdoelen van de VN gekoppeld worden aan de prestaties van je eigen bedrijf en bedrijfsvoering.

Circulair

MVO betekent ook samen toegroeien naar een circulaire (regionale) economie. Het gaat om circulair denken en doen en dat begint al thuis en in het onderwijs. Bedrijven werken aan het circulair maken van hun processen en ketens. Opdat er uiteindelijk geen grondstoffen meer verloren gaan en alles weer in de kringloop een plaats krijgt. Afval bestaat dan niet meer en de CO2-uitstoot is dan sterk gereduceerd.

Inclusief

Met MVO nemen werkgevers hun verantwoordelijkheid in de samenleving door het samen zorgen voor betekenisvolle arbeid, zinvolle dagbesteding en goede ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Arbeid wordt zo aangepast en begeleid dat ook mensen met beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

Regionaal

MVO betekent ook samenwerken en kennis delen in je eigen regio. Gebruik maken van kennis en van producten/diensten uit de directe omgeving. Hiermee kunnen we mobiliteit en transportbewegingen terugdringen en innovaties doorvoeren, zodat we onze bedrijven in de regio toekomstproef maken.

Wie vormen de alliantie?

De alliantie wordt gedragen door de alliantiepartners: bedrijven en organisaties die samen projecten uitvoeren. De stichting AssenvoorAssen en MVO Nederland hebben de eerste vier jaar voor de coördinatie en communicatie gezorgd. Dat is nu overgenomen door alliantiepartner Newz, die ook het platform van de MVO gids beheert.

De alliantie werkt zonder eigen rechtspersoon, organisatie en middelen. Het zijn de partnerorganisaties die zélf bepalen wat ze samen willen realiseren en dat dan ook zelf doen. Daarbij dragen ze als partner zelf de kosten van hun inspanningen.

De organisatie kent een coördinator (de verbinder in het netwerk) en een alliantie-adviesraad (de partners die meehelpen om de integriteit van de MVO gids en de door de alliantie uitgegeven MVO certificaten te bewaken en om de verdere ontwikkeling van het MVO platform aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de regio.

Wat doen we?

Bij de oprichting in 2016 werd besloten om als partners samen een vierjarig programma uit te gaan voeren: Ambitie 2020 (1.2) in navolging van het gelijknamige programma van MVO Nederland dat was gericht op het Klimaatakkoord van Parijs. Per 1-1-2020 is dit programma afgesloten en eind 2019 zijn de resultaten overgedragen aan betrokken alliantiepartners. De MVO alliantie blijft na 2020 haar verbindende netwerkrol in de regio vervullen en richt zich daarbij vooral op de verdere ontwikkeling van de MVO gids als digitaal MVO platform voor Noord Nederland en het ondersteunen van (MKB) bedrijven en organisaties die daar in meedoen.

Coördinatie en informatie MVO alliantie

Noor van Leeuwen
E info@mvoalliantie.nl
M 06-10170970