MVO Alliantie

MVO gids

Beheer, ontwikkeling en marketing

De MVOgids is voor verdere ontwikkeling en beheer overgedragen aan alliantiepartner ‘Newz – Marketing&Media’ te Assen. Newz beheert de website, de app en de communities.

Bij de overdracht heeft Newz de garantie gegeven dat de MVO gids via het MVO certificaat openstaat voor alle (kleine en grote) bedrijven en organisaties zonder kosten in rekening te brengen. Het businessmodel voor de MVOgids is gebaseerd op extra diensten die via de site verleend kunnen worden.

De positionering van de MVOgids als digitaal regionaal MVO platform is onderdeel van de marketing activiteiten van Newz. Daarbij zoeken wij steeds naar verbinding met activiteiten van anderen in de regio, zodat we informatie voor gebruikers rechtstreeks kunnen koppelen en daarmeee accuraat en actueel houden.

Het platform MVOgids.nl wil de natuurlijke groei van het ‘ecosysteem’ van samenwerking en kennisdeling in de regio ondersteunen en helpen ontwikkelen. Onze visie en houding is dat we willen werken als een ‘open source’ systeem. Of wel iedereen met ideeën en voorstellen is welkom.

Bedrijven en organisaties die hierin mee willen doen kunnen contact opnemen met Richard Lunenborg, salesmanager van Newz.

Redactie

De Redactie van de MVOgids wordt gevormd door medewerkers van Newz aangevuld met vrijwilligers uit het netwerk van de MVO alliantie.

In 2019 bestaat de redactie uit de volgende personen:

  • Richard Lunenborg, projectmanager Newz (eindredacteur) richard@ditisnewz.nl
  • Joost Faber, Newz (vormgeving, beheer en actualiteit) joost@ditisnewz.nl
  • Jaap de Vries, bureau DZyzzion/Koploperprojecten (participatie bedrijven)
  • Yorick Sikkes, Bamboe Online Marketing (community en dienstverlening)
  • Noor van Leeuwen, coördinator MVO alliantie (netwerkverbindingen)

De redactie komt elk kwartaal bijeen en onderhoudt tussentijds contacten tbv de voortgang in de onderlinge taakverdeling. Een adviesraad adviseert de redactie mbt de toekenning van MVO certificaten en de ontwikkeling van de MVO gids.

Nieuws en Agenda

De rubrieken Nieuws en Agenda worden door Newz gevuld.

Alle bedrijven/organisaties die in de MVO gids zijn opgenomen kunnen eigen berichten over nieuws of events laten opnemen in deze rubrieken.

De werkwijze daarbij is als volgt: